معرفی

ایلدار خیاوی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه لندن انستیتوی مطالعات پیشرفته حقوقی هستم. از سال 1386 به شغل وکالت و داوری تجاری اشتغال دارم و در تعداد کثیری پرونده در حوزه های مختلف حقوقی به دفاع از حقوق موکلین و مشاوره به شرکتهای تجاری پرداخته ام. در این سایت و کانال تلگرامی همراه آن، آموزشهای حقوقی در حوزه هایی که بیشترین کابرد را برای مردم دارند ارائه میکنم.

آخرین مطالب