دفاع در مقابل فقدان یا ضعف ادله شاکی در پرونده ضرب و جرح با نانچاکو

در این پرونده، شخصی اقدام به ضرب و جرح دو برادر با سلاح نانچاکو کرده بود اما به دلیل عدم مهارت در استفاده از این سلاح رزمی خطرناک، با پرتاب هر ضرب به موکلین، نانچاکو در برگشت، خود شاکی را مصدوم نموده بود به نحوی که استخوان گونه و ابرو و کشکک زانوی وی شکسته بود دادگاه به هیچ عنوان قبول نمیکرد که ورود این سطح از آسیب ناشی از فقدان مهارت شخص باشد دادگاه تجدیدنظر چهار بار جلسه را تجدید نمود تا اینکه در ناگزیر از نمایش این سلاح رزمی شدم و خود قضات نیز مطالعه ای در خصوص آسیبهای آن نمودند مضافا این که تقاضای تحقیق از حاضران در صحنه درگیری و کسبه محل نمودم و شخصا نیز از آنا استشهاد گرفتیم نهایتا موکلین از اتهامات وارده تبرئه شدند

           ریاست محترم شعبه ... دادگاه کیفری

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ... که در آن مرجع محترم رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره .... شده به وکالت از آقایان ...  به دلیل عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی از سوی موکل و نیز بی اعتباری دلایل ارائه شده از سوی شاکی و وکیل محترم وی نسبت به رای صادره معترض بوده و تقاضای تجدید نظر دارد:

  1. نظر به این که در جلسه اول رسیدگی با احراز فقدان دلیل برای شکایت شاکی دستور قضایی  در خصوص تکمیل تحقیقات صادر نمودید، صدور چنین دستوری حاکی از نظر دادگاه بر فقدان دلیل برای انتساب جرم به موکلین است.  با وجود دستور جنابعالی، شاکی از ارائه ادنی دلیلی عاجز مانده و در جلسه دوم رسیدگی این امر توسط وکیل محترم وی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و به  هیمن دلیل خواستار اتیان سوگند موکل خود شده که این درخواست نیز مورد پذیرش حضرتعالی قرار نگرفته است.
  2. با توجه به موارد فوق، سوال این است که موقعیت شاکی از حیث ارائه دلیل برای شکایت خود در جلسه اول و دوم چه تغییری کرده که در جلسه اول تصمیم به ارجاع پرونده به دادسرا و تکمیل تحقیقات گرفته­ اید و در جلسه دوم در حالی که وکیل محترم شاکی به صراحت در لایحه تقدیمی، اقرار بر ناتوانی موکلش در ارائه دلیل نموده است، رای بر محکومیت موکلین اینجانب صادر کرده ­اید؟
  3. در نقطه مقابل موکلین تا کنون چهار نفر مطلع معرفی نموده اند که فحوای اظهارات ایشان منطبق بر یکدیگر  است.
  4. نظر به این که درخواست اینجانب مبنی بر انجام معاینه و تحقیق محلی منتهی به اثبات صحت اظهارات موکلین شده و کسبه حاضر در محل اعلام نموده اند که مشاهده کردند یک نفر از ماشین پیاده شده و نانچاکو به دست به سمت دو نفر دیگر حمله­ ور شده و دقایقی بعد تعداد حدود 10 نفر از دوستان شخص مزبور به سمت آن دو نفر حمله کردند؛

این اظهارات، مشابه همان اظهاراتی است که مطلعین حاضر در صحنه درگیری نیز اعلام نموده اند (از جمله صفحه 26 پرونده؛ اظهارات آقای ... : "... شاکی با آقای ... درگیر بود، در دستش نانچاکو بود و دور سرش میچرخاند که به صورتش خورد...") و موکلین نیز بارها ما­وقع را به همین شکل تعریف کرده اند؛

لذا با توجه به دلایل مارالذکر، تقاضای صدور حکم بر برائت موکلین از اتهامات منتسبه را دارد.

با سپاس و تجدید احترام

دفاع در مقابل فقدان یا ضعف ادله شاکی در پرونده ضرب و جرح با نانچاکو
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 5