لایحه به دادسرای نظامی در خصوص شکایت از مسؤولین مافوق

او مردی است با دیسیپلین، مؤدب، محجوب و بی اندازه منظم سالها در لباس نظامی به کشور خدمت کرده و هیچ گاه در مقابل حرف زور خم نشده است عزت نفس او شایسته یک نظامی نمونه بود اما به هر دلیل مغضوب واقع شد و ناگزیر از استعفایش کردند به اتهامی که سالها شرمنده همسر و خانواده اش بود از فردای روز خروجش از خدمت نظامی، شکایتهایش را از مراجع و مقامات مختلف شروع و این کار را تا روزی که از خود اعاده حیثیت کرد ادامه داد تمامی اسناد و مدارکی که به استناد آنها اتهامات واهی به وی منتسب شده بود معدوم شده بودند و استعلام های دادسرای عمومی و بعد نظامی یا بی جواب میماند یا حاوی پاسخهای بی سروته بودند همان پاسخها نیز با شش-هفت ماه تأخیر و دوندگی داده میشد

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه ... دادیاری دادسرای نظامی ....

احتراما در خصوص پرونده موکل آقای ...، بنا به دلایل ذیل به نظر میرسد پرونده معد تصمیم­ گیری در خصوص احضار و تعقیب شخص مشتکی عنه است؛

  1. تاکنون 3 مقام قضایی مختلف مستندات مشخص و معیّنی را از .... و نیز بازرسی استان مطالبه کرده­اند و این مراجع به طرق مختلف از ارایۀ هر گونه پاسخ روشنی به استعلامات دادسرا طفره رفته اند. اما ناخواسته مفاد بخش های مختلف این پاسخ ها را به نحوی تنظیم کرده اند که با کنار هم قرار دادن آنها توجه اتهام به آقای .... محرز و غیر قابل انکار میگردد.
  2. بدیهی است که هیچگاه مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی با استناد به درخواست شفاهی رییس ... یا رییس عقیدتی سیاسی اقدام به تشکیل پرونده برای کسی نمیکنند و ضرورتاً باید درخواستی مکتوب به امضای رییس این ادارات موجود باشد تا تعقیب انتظامی کلید بخورد. منطوق و مفهوم پاسخها حکایت از این دارد که چنین درخواست مکتوبی از ناحیه واحد .... صادر شده است از جمله اینکه در پاسخ به استعلام ریاست شعبه.... از بازرسی استان چنین آمده است:

« وضعیت نامبرده در تاریخ 15/8/85 به درخواست عقیدتی سیاسی استان اردبیل به دلیل تماس تلفنی با زن شوهردار به قصد ارتباط نامشروع در کمیسیون ماده 121 مطرح و نهایتاً رأی بر محرومیت از ترفیع به مدت 2 سال صادر شد. و یک بار هم وضعیت خدمتی وی در تاریخ 12/8/87 به درخواست .... به دلیل ارتباط جنسی و غیر اخلاقی با زنان و دختران بدکاره در کمیسیون مطرح و رأی به معافیت از خدمت وی صادر شد. » (صفحه 144 پرونده)

همچنین در بند سوم این نامه در پاسخ به دستور دادیار محترم مبنی بر استخراج تصویر نامۀ  شمارۀ .... مورخ 12/8/87 صادره از واحد .... اعلام میدارند که هیچ گونه سوابقی از این نامه یافت نگردید. این اظهار در تناقض با بند یک همان نامه است. زیرا در آن نامه طرح وضعیت خدمتی موکل برای بار دوم را ناشی از درخواست واحد ....  استان اعلام کرده است و این اعلام به صراحت حکایت از وجود نامۀ مورد استعلام در پرونده دارد. لذا وجود نامه ای مکتوب محرز است و تلاش و تناقض گویی این دو مرجع جهت لاپوشانی موضوع هر چه بیشتر وجود چنین نامه ای را عیان میکند.

  1. مسؤول وقت واحد ....  آقای ... بوده است و اصولاً چنین نامه ای باید به امضای رییس اداره باشد.
  2. نکته دیگری که ارتکاب جرم توسط نامبرده را محرز میکند، امضای ذیل صورتجلسه کمیسیون توسط نامبرده به عنوان نماینده و رییس واحد ...  استان جایی برای تردید در توجه اتهام به وی باقی نمیگذارد. این امر در نامه شماره 1..... مورخ 26/4/1393 واحد ....  به بازپرس محترم شعبه ....به صراحت قید شده است.
  3. نفس پنهان کردن اسناد دولتی با وجود مطالبه دادگاه دارای عنوان مجرمانه است. در مکاتبات مختلف به شماره این نامه استناد شده است که وجود شمارۀ دبیرخانه برای آن حکایت از ثبت و ضبط آن در واحد ... دارد که واحد مزبور هیچگاه اظهار نظر صریحی در مورد وجود یا عدم وجود این نامه نکرده است و با وصف تکرار استعلام بی اعتنایی کامل به دستور مقام قضایی از سوی واحد ... استان مشهود است که در ماده 604 قانون تعزیرات و نیز ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری جرم انگاری شده است.

النهایه به نظر میرسد فارغ از اینکه تلاشهای مختلف جهت پنهان نمودن این سند انجام گرفته است، وجود و نیز صدور آن توسط واحد .... در زمان تصدی مشتکی عنه غیر قابل انکار است و با وصف عدم اثبات ارتکاب جرم رابطه نامشروع منتسب به موکل، ارتکاب جرم افتراء توسط مشتکی عنه محرز است.  لذا تقاضای صدور رأی شایسته را دارد.  

 

 

لایحه به دادسرای نظامی در خصوص شکایت از مسؤولین مافوق
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 + دو =