سفر به درون ذهن قاضی و داور 3 (دشواریهای اخلاقی مشاغل حقوقی)

سفر به درون ذهن قاضی و داور 3 (دشواریهای اخلاقی مشاغل حقوقی)

دشواری های اخلاقی و حرفه ای مشاغل حقوقی

پیش از ادامه بحث ر مورد روانشناسی اتخاذ تصمیمات قضایی، نگاهی خواهم داشت به دشوار های اخلاقی و حرفه ای که مختص مشاعل حقوقی است و به برخی مطالعات معتبر انجام شده در این زمینه اشاره خواهم کرد.
حرفه¬های حقوقی از حیث درآمدزایی جزء پردرآمدترین حرفه¬ها هستند و در همه جای دنیا خدمات حقوقی خدمات گران¬قیمتی شمرده می¬شود. با این حال تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان می¬دهد از حیث رضایت شغلی، قضات و وکلا از جمله افسرده¬ترین اقشار اجتماع و دارای پایین¬ترین رضایت شغلی هستند. مطالعه¬ای آماری در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا حاکی از این است که اختلالات مرتبط با افسردگی، تنها در 3 شغل از میان 104 شغل موضوع تحقیق، رشد جهشی دارند که وکالت یکی از آنان است و وکلا در مقایسه با  کارمندان، 3.4 برابر بیشتر مبتلا به افسردگی هستند. هم¬چنین میزان اعتیاد به سیگار، الکل و مواد مخدر در میان اصحاب مشاغل حقوقی بسیار بیشتر از  مشاغل غیرحقوقی است. 

به نظر می¬رسد سه عامل عمده در بروز چنین شرایطی دخیل است. اولین عامل شیوع بدبینی میان اصحاب این حرفه¬هاست. بدبینی و ضرورت پیش¬بینی بروز بدترین شرایط و مهیا شدن برای روبرو شدن با مشکلات پیش¬بینی نشده، بخش مهمی از مشاغل حقوقی را در بر می¬گیرد. به نحوی که نسبت موفقیت شغلی یک وکیل، داور یا قاضی ارتباط تنگاتنگی با میزان بدبینی او دارد. همین ویژگی به عنوان یک فاکتور عدم موفقیت در روابط اجتماعی عمل می¬کند. 

دومین عامل، اختیارات محدود برخی اصحاب مشاغل حقوقی برای تصمیم¬گیری در امور حرفه¬ای است. به عنوان مثال قضات همیشه از جمله با دغدغه آمار مثبت و منفی ماهانه دست به گریبانند و فشار رؤسا و مدیران برای ارائه آمار مثبت  و ناتوانی از به نظر می¬رسد سه عامل عمده در بروز چنین شرایطی دخیل است. اولین عامل شیوع بدبینی میان اصحاب این حرفه¬هاست. بدبینی و ضرورت پیش¬بینی بروز بدترین شرایط و مهیا شدن برای روبرو شدن با مشکلات پیش¬بینی شده، بخش مهمی از مشاغل حقوقی را در بر می¬گیرد. به نحوی که نسبت موفقیت شغلی یک وکیل، مشاور حقوقی یا قاضی ارتباط تنگاتنگی با میزان بدبینی او دارد. همین ویژگی به عنوان یک فاکتور عدم موفقیت در روابط اجتماعی عمل می¬کند. دومین عامل، اختیارات محدود برخی اصحاب مشاغل حقوقی برای تصمیم¬گیری در امور حرفه¬ای است. 

به عنوان مثال قضات همیشه از جمله با دغدغه آمار مثبت و منفی ماهانه دست به گریبانند و فشار رؤسا و مدیران برای ارائه آمار مثبت  و ناتوانی از مقاومت در برابر آنان، قضات را در معرض بیماری¬های روانی قرار می-دهد. این حقیقت هم باید مد نظر قرار گیرد که قضات برخلاف اصحاب سایر صنوف و مشاغل، مرجع و ملجاء مشخصی برای اعلام اعتراض و مطالبات صنفی خود ندارند. لذا با وجود شرایط دشوار و غیر قابل تغییر شغلی، ابتلاء قضات به افسردگی بیشتر می¬شود.

یکی دیگر از محدودیت¬های دردناک کار قضایی این است که قضات در بسیاری موارد ناگزیرند اجرای عدالت را قربانی اجرای قانون کنند. بسیارند پرونده¬هایی که قاضی رسیدگی کننده، با وجدان بیدار و بررسی اوضاع و احوال قضیه، حق را از ناحق تمیز می¬دهد، اما اسناد و ادله موجود، کافی برای صدور رأی عادلانه نیست. در این موارد قضات ناگزیر از صدور رأیی هستند که قلباً به حقانیت آن باور ندارند و این امر فشار روانی مضاعفی را بر آنان وارد می¬کند.


 

سفر به درون ذهن قاضی و داور 3 (دشواریهای اخلاقی مشاغل حقوقی)
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهارده = 33