فن دفاع

فن دفاع

نظارت قضایی بر داوری، سخنرانی آقای دکتر سید مفید کلانتریان

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نظارت قضایی بر داوری، سخنرانی آقای دکتر سید مفید کلانتریان

سخنرانی مفیدی از آقای دکتر سید مفید کلانتریان در مورد مناسبت میان نهاد دادگستری رسمی و داوری

ادامه مطلب ...

وکلا برای فصل کردن آمده اند یا وصل کردن؟

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

وکلا برای فصل کردن آمده اند یا وصل کردن؟

وکلا برای فصل کردن آمده اند یا وصل کردن؟

ادامه مطلب ...

نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل

(این مطلب مربوط به سال 1390 است) نگاهی به رویه فراقانونی ارجاع پرونده های حقوقی در دادگستری اردبیل مصالحه و سازش، تمبر مالیاتی، شورای حل اختلاف، دعاوی خانوادگی، انتقاد، پیشنهاد

ادامه مطلب ...

معطلی مردم پشت درب اتاق مقامات

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

معطلی مردم پشت درب اتاق مقامات

معطلی مردم پشت درب اتاق مقامات

ادامه مطلب ...

(تاریخ نگارش: 1390) امکان اعلام جرم دادرس علیه وکیل به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

امکان اعلام جرم دادرس علیه وکیل به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

امکان اعلام جرم دادرس علیه وکیل به استناد قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

ادامه مطلب ...

کنگره؟ مگر وکلا هم کنگره دارن؟

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

(تاریخ نگارش: 1391) کنگره؟ مگر وکلا هم کنگره دارن؟

کنگره؟ مگر وکلا هم کنگره دارن؟

ادامه مطلب ...