جزوه درسی

دوره آموزشی متون حقوقی در کانون وکلای آذربایجان شرقی، جلسه هفتم، قسمت دوم

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

دوره آموزشی متون حقوقی در کانون وکلای آذربایجان شرقی، جلسه هفتم، قسمت دوم

دوره آموزشی متون حقوقی در کانون وکلای آذربایجان شرقی، جلسه هفتم، قسمت دوم

ادامه مطلب ...

دفترچه آزمون ارشد رشته حقوق از سال 91 تا 95

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

دفترچه آزمون ارشد رشته حقوق از سال 91 تا 95

دفترچه آزمون ارشد رشته حقوق از سال 91 تا 95

ادامه مطلب ...

دفترچه آزمون ارشد رشته حقوق از سال 86 تا 90

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

دفترچه آزمون ارشد رشته حقوق از سال 86 تا 90

دفترچه آزمون ارشد رشته حقوق از سال 86 تا 90

ادامه مطلب ...

خلاصه کتاب جرایم علیه اموال، دکتر میر محمد صادقی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

خلاصه کتاب جرایم علیه اموال، دکتر میر محمد صادقی

خلاصه کتاب جرایم علیه اموال، دکتر میر محمد صادقی

ادامه مطلب ...

خلاصه کتاب جرایم علیه اشخاص، دکتر میر محمد صادقی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

خلاصه کتاب جرایم علیه اشخاص، دکتر میر محمد صادقی

خلاصه کتاب جرایم علیه اشخاص، دکتر میر محمد صادقی

ادامه مطلب ...

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

تست حقوق تجارت دکتر مجید قربانی

ادامه مطلب ...

مقررات استخدامی قوه قضائیه

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

مقررات استخدامی قوه قضائیه

مقررات استخدامی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

جزوه دست نویس حقوق مدنی 3 برادران

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

جزوه دست نویس حقوق مدنی 3 برادران

جزوه دست نویس حقوق مدنی 3 برادران

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3 دانشگاه پیام نور ورامین

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

جزوه حقوق جزای عمومی 3 دانشگاه پیام نور ورامین

جزوه حقوق جزای عمومی 3 دانشگاه پیام نور ورامین

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی 2 دانشگاه پیام نور

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

جزوه حقوق جزای عمومی 2 دانشگاه پیام نور

جزوه حقوق جزای عمومی 2 دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب ...

جزوه حقوق جزای عمومی 1 دانشگاه پیام نور ورامین

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری |

جزوه حقوق جزای عمومی 1 دانشگاه پیام نور ورامین

جزوه حقوق جزای عمومی 1 دانشگاه پیام نور ورامین

ادامه مطلب ...