اصلاح ماده (1) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و

شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 اصلاح ماده (1) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391
شماره189677/ت50310هـ 25/12/1392
اصلاح ماده (1) آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران درجلسه 21/12/1392 به پیشنهاد شماره 161284/1 مورخ 5/12/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ـ مصوب 1363ـ تصویب کرد:
صدر ماده (1) آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391، موضوع تصویب‌نامه شماره 97631/ت48483هـ مورخ 29/4/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده1ـ وجوهی که سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آئین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های 1390 و 1391 به شرح زیر دریافت و رأساً هزینه نموده است، تنفیذ می‌گردد.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19940
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)