الحاق عبارت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در بند (2) تصویب‌نامه

الحاق عبارت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در بند (2) تصویب‌نامه

الحاق عبارت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در بند (2) تصویب‌نامه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 668

الحاق عبارت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در بند (2) تصویب‌نامه شماره 104460/ت43081ک مورخ 24/5/1388

شماره189640/ت50023هـ 25/12/1392
الحاق عبارت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در بند (2) تصویب‌نامه شماره 104460/ت43081ک مورخ 24/5/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هـیأت وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد شماره 207621/60 مورخ 23/9/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ تصویب کرد:
در بند(2) تصویب‌نامه شماره104460/ت43081ک مورخ24/5/1388 عبارت «صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی» بعد از عبارت «بانک توسعه تعاون» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20112
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)