مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تعیین آقایان محمدسعید نوری‌نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان

مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تعیین آقایان محمدسعید نوری‌نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان

مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تعیین آقایان محمدسعید نوری‌نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تعیین آقایان محمدسعید نوری‌نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان اعضای هیأت عامل صندوق
شماره129657 25/12/1392
مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تعیین آقایان محمدسعید نوری‌نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان اعضای هیأت عامل صندوق
جناب آقای جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
براساس مصوبات جلسه مورخ 27/11/1392 هیأت امنای صندوق توسعه ملی جناب آقایان محمدسعید نوری‌نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی به عنوان اعضای هیأت عامل صندوق مذکور انتخاب شدند.
خواهشمند است در اجرای تبصره (4) بند «ج» ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات صدرالاشاره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج گردد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ سیدحمید پورمحمد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20112
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)