آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره ویژه نامه: 668
چهارشنبه،28 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20112 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره190244/ت50323هـ 25/12/1392
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ورزش و جوانان
معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پروژه: فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در دست ساخت.
ب ـ خیرین: اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از منابع غیردولتی خود اقدام به تکمیل پروژه نموده و آن را حسب مورد به وزارت آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) تحویل و اهدا می‌کنند.
ماده2ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها، وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها مجازند پروژه‌‌های با پیشرفت فیزیکی حداکثر هفتاد درصد (70%) را براساس توافقنامه مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان‌ها یا مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها حسب مورد و خیرین مربوط (متناسب با نوع پروژه) و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل نمایند. در این توافقنامه باید برآورد مبلغ موردنیاز که به وسیله خیرین تأمین می‌شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود.
ماده3ـ نام‌گذاری پروژه‌های تکمیل شده توسط خیرین انجام می‌شود و تغییر آن بدون موافقت آنها امکان‌پذیر نیست.
ماده4ـ استانداری‌ها موظفند مقدمات قانونی حذف پروژه‌هایی را که از محل منابع استانی شروع و توسط خیرین تکمیل می‌شوند، از تعهدات موافقتنامه‌ای استان مهیا سازند.
ماده5 ـ وزارت ورزش و جوانان (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پروژه‌هایی را که از منابع ملی اجرا می‌شوند، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20112
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)