تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 707
پنج‌شنبه،30 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20231 تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»
شماره58274/ت50912هـ 27/5/1393
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 22/5/1393 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب کرد:
دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت» از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد کد (124010) به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی کد (285000) تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20231
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)