اصلاح تصویب‌نامه شماره 14101 ت50528هـ مورخ 14 2 1393

اصلاح تصویب‌نامه شماره 14101 ت50528هـ مورخ 14 2 1393

اصلاح تصویب‌نامه شماره 14101 ت50528هـ مورخ 14 2 1393

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 707
پنج‌شنبه،30 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20231 اصلاح تصویب‌نامه شماره 14101/ت50528هـ مورخ 14/2/1393
شماره58238/ت50826هـ 27/5/1393
اصلاح تصویب‌نامه شماره 14101/ت50528هـ مورخ 14/2/1393
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
هیأت وزیران در جلسه 22/5/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
در تصـویب‌نـامـه شـمـاره 14101/ت50528هـ مـورخ 14/2/1393 عبـارت «حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه» به عبارت «خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20231
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)