آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 707 پنج‌شنبه،30 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20231
اصلاح ماده (14) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره58228/ت50825هـ 27/5/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 22/5/1393 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌استناد جزء (5) بند(ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال1393 کل‌کشور تصویب کرد:
در ماده (14) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 1267/ت50358هـ مورخ 17/1/1393 پس از عبارت «تأمین وجه» عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)