تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران، تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را بر قراردادهای تجاری اختصاص می دهند و این حوزه در کشورمان تقریبا ناشناخته باقی مانده و از سوی وکلا چندان رغبتی به ارائه خدمات حقوقی به شرکتها و موسسات انتفاعی دیگر در زمینه تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی نشان داده نمی شود.

اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی ایمن بین دو طرف، تنظیم قرارداد است. تنظیم یک قرارداد شسته رفته، مهارتی است که باید در طول زمان، با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات شده یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می کند.

بخش عمده ای از هزینه هایی که ممکن است بر تجار و شرکتها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتا بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیر برای شرکتها گردد. 

انعقاد یک قرارداد، معمولا مراحل ذیل را طی می کند و حضور یک وکیل متخصص در کلیه این مراحل ضروری است:

مطالعات پیش قراردادی، مذاکرات، تنظیم پیش نویس قرارداد، حک و اصلاح و نهایی کردن قرارداد، اجرای قرارداد، حل و فصل اختلاف

مؤسسه حقوقی حامیان داد مدتی است که به عنوان مشاور حقوقی، در حال همکاری با تعدادی از شرکتهای پیمانکاری و مشاور است و همین امر این فرصت را ایجاد کرده است که با مشکلات این شرکتها از نزدیک آشنا شویم. 

حضور یک مجموعه متخصص در کنار شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل انها از طریق کم هزینه ترین روشها گردد. مؤسسه حقوقی حامیان داد بر آن است که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای یک قرارداد در کنار مدیران شرکتها حضور داشته باشد. به این ترتیب رویکرد و تصمیم گیری این مؤسسه  بسیار موثر تر از حالتی است که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و صرفا در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است.

تجربه نشان داده است که از میان انواع شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به حضور وکیل دارند. این امر دلایل متعددی دارد از جمله این که ارجاع کار به این شرکتها عمدتا از طریق مناقصه انجام می گیرد و عموما کارفرمای مناقصات، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است. به عنوان مثال اگر یک پیمانکار برنده مناقصه ای شود که موضوع آن لوله گذاری در مسیر یکی از خطوط گاز سراسری کشور است، باید

1. طراحی مهندسی آن را با در نظر گرفتن کلیه عوارض طبیعی مسیر انجام دهد؛

2. دهها کارگاه در مسیر خط لوله ایجاد نماید که دارای کلیه امکانات برای سکونت مهندسین و کارگران باشد؛ ( بعلاوه تامین اتومبیل به همراه راننده برای رفت و آمد میان کارگاهها)

3. کلیه تجهیزات لازم را خریداری نماید؛

4. در شهرهای بزرگ مسیر خط لوله، دفاتری افتتاح کند؛

و ...

هر یک از موارد فوق محتاج مذاکره با یک یا چند پیمانکار فرعی است و در هر مورد باید قراردادهای مختلفی منعقد شود که هر قرارداد نیازمند تشریفات، مذاکرات، تضامین، حل اختلاف و ... است. بدین ترتیب حضور وکلای متخصص در کنار شرکتهای پیمانکاری برای بقاء و و سوددهی این شرکتها ضروری است.

مؤسسه حقوقی حامیان داد مدتی است که به عنوان مشاور حقوقی، در حال همکاری با تعدادی از شرکتهای پیمانکاری و مشاور است و همین امر این فرصت را ایجاد کرده است که با مشکلات این شرکتها از نزدیک آشنا شویم. 

حضور یک مجموعه متخصص در کنار شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل انها از طریق کم هزینه ترین روشها گردد. مؤسسه حقوقی حامیان داد بر آن است که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی در کنار مدیران شرکتها حضور داشته باشد. به این ترتیب رویکرد و تصمیم گیری این مؤسسه  بسیار موثر تر از حالتی است که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و صرفا در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است.

تنظیم قراردادها
0 دیدگاه