امور مالیاتی و دارایی

امور مالیاتی و دارایی

مالیات (tax) قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاست‌های مالی و در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به ‌وسیله‌ اهرم‌های اداری و اجرایی توسط دولت وصول می‌شود.

انواع مالیات:

مالیات ها عموما به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام هم دارای انواع گوناگونی به شرح زیر می باشد:

1-  مالیات های مستقیم: مالیات هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل انواع زیر می باشد:

الف- مالیات بر درآمد شامل:

مالیات بر درآمد املاک: این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می شود.

مالیات بر درآمد مشاغل: مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی وصول می گردد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و همچنین درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود دریافت می گردد.

مالیات بر درآمد اتفاقی: مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت می شود.

ب- مالیات بر دارایی شامل:

مالیات بر ارث: مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد.

مالیات حق تمبر: نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود.

 در صورتی که میان مؤدی با سازمان امور مالیاتی و دارایی در خصوص نحوه محاسبه و وصول مالیات اختلافی حادث شود، این اختلافات در مرجعی شبه قضایی تحت عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد.

هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل می شود:

یک نفر نماینده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، و یک نفر هم نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی. 

در صورتی که هر یک از طرفین به رأی صادره از هیأت بدوی معترض باشد، به این اعتراض در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر رسیدگی می شود و نهایتا اگر رأی این مرحله نیز با اعتراض هر یک از طرفین روبرو شود، مرجع رسیدگی، دیوان عدالت اداری خواهد بود. حضور در چنین مراجعی مستلزم تسلط به قوانین خاص مربوط به این حوزه و آشنایی با رویه ها و روندهای اداری جاری در این مراجع است که این امر خود نیازمند داشتن تجربیات عمیق و سابقه حضور در مناصب مختلف در سازمان امور مالیاتی و دارایی است. مؤسسه حقوقی حامیان داد با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مدیران سابق سازمان امور مالیاتی و دارایی به ارائه مشاوره تخصصی در این زمینه می پردازد و آماده دفاع از حقوق موکلین و مراجعین مؤسسه در مراجع حل اختلافات مالیاتی است.

امور مالیاتی و دارایی
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هشت = 8