پویا نوجه دهی

پویا نوجه دهی کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش مدیریت ساخت

پویا نوجه دهی

کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش مدیریت ساخت

سوابق شغلی و فعالیتهای اجتماعی

فعالیت در حوزه انرژی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی:
مدیریت بخش پیمانهای پروژه های شرکت معتبر پیمانکاری EPC.
مدیریت دپارتمان عمران و سازه شرکت معتبر پیمانکاری و مدیریت و برنامه ریزی جهت ساخت و نصب ابنیه فنی و صنعتی پروژه ها.
مدیریت اجرایی برای ساخت پلنت GTL در فاز مطالعات امکان سنجی طرح و شناسایی موقعیت ساخت، عملیات خاکی، مطالعات طراحی و تعیین تکنولوژی.
معاونت پروژه های خط لوله اتیلن غرب، خط لوله سوم آذربایجان و خط لوله چهارم سراسری در کلیه فازهای مهندسی و خرید و اجرا.
فعالیت در شرکت مهندسین مشاور جهت مطالعات و طراحی و اجرای پروژه های راه و بزرگراه حمل و نقل و ترافیک به عنوان کارشناس و همچنین مدیر واحد فنی و تحقیق.
نظارت بر چندین پروژه مسکونی شهر تهران به عنوان ناظر سازمان نظام مهندسی استان تهران. 
طراح و مجری چندین پروژه مسکونی و اداری شهر تهران از 7 تا 15 طبقه. 
حضور در تیمهای داوری و حل اختلاف به عنوان نماینده پیمانکار در پروژه های گاز و پتروشیمی به مبلغ حدود 100.000.000.000 ریال. 
حضور در جلسات مذاکرات و حل اختلافات قراردادی و پیمانی به عنوان نماینده پیمانکار در مقابل کارفرما در پروژه های گاز و پتروشیمی.
حضور در جلسات مذاکرات و حل اختلافات قراردادی پروژه های ساخت و مشارکت مسکونی- اداری به عنوان داور مرضی الطرفین.
حضور در جلسات مذاکرات و حل اختلافات قراردادی پروژه های ساخت و مشارکت مسکونی شهر تهران به عنوان نماینده و وکیل تام الاختیار مالک.
مدیریت واحد پیمانها به مدت 3 سال.
مدیریت دپارتمان عمران و سازه به مدت 7 سال.
مدیریت اجرایی برای ساخت پلنت GTL به مدت 2 سال
معاونت پروژه های خط لوله اتیلن غرب، خط لوله سوم آذربایجان و خط لوله چهارم سراسری به مدت 5 سال.
کارشناس فنی و مدیر واحد فنی و تحقیق در شرکت مهندسین مشاور به مدت 3 سال. 
مدیریت چندین پروژه مسکونی و اداری در شهر تهران در قالب طراحی، اجرا و نظارت به مدت 8 سال


سوابق علمی و مهارتها

تسلط کامل در نوشتن، خواندن و مکالمه زبان انگلیسی

تسلط بر بخشنامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور، موارد پیمانی و نرم افزارهای برآورد مالی و تنظیم صو   صورت وضعیت از قبیل تکسا و تدبیر و نحوه تهیه صورت وضعیت و تعدیل.  

تسلط به انواع قراردادهای پیمانکاری از قبیل  EPC,PC,BOT، Buyback، PPP ، شرایط عمومی و خصوصی پبمان ها و دیگر موارد تهیه مدارک فنی و حقوقی مناقصات. 

تسلط برتهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، تهیه و تنظیم مستندات ادعاها و مدیریت کلیم در پروژه ها.

 تسلط به حوزه های مدیریت پروژه براساسPMBOK   و روشهای مدیریت اجرا به صورت PC و EPC، برنامه ریزی و کنترل پروژه، خرید خارجی و داخلی و تامین و تدارک کالا.

 تسلط بر تهیه فازهای مختلف مطالعاتی پروژه ها و مطالعات امکان سنجی، طراحی و ارائه نقشه ها.

تسلط بر مدیریت کارگاه و برنامه ریزی اجرایی کارگاه با استفاده از مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و مدیریت زمان و کیفیت.
تسلط بر روشهای پیش ساخته سازی(Prefabrication)  ابنیه و سازه و اجرای آنها در پروژه های گاز و پتروشیمی با لحاظ نمودن شرایط پروژه و جهت بهبود اهداف پروژه. 

 تسلط بر قراردادهای ساخت، مشارکت و اجرای پروژه های مسکونی در استان تهران.
 دارای چندین مقاله کنفرانسی، ژورنالی و ISI در زمینه مدیریت پروژه، اهداف سه گانه زمان، هزینه، کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی و بهره وری در پروژه های عمرانی.


کارگاهها و دوره های حرفه ای

 دارای پروانه نظام مهندسی نظارت و اجرا در پایه 2  استان تهران.

 اخذ گواهینامه دوره ضوابط حقوقی و پیمانهای ساخت در سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران  (مدرس دکتر شیبانی اصل، معاونت محترم وزارت مسکن و شهر سازی)

اخذ گواهینامه دوره های HSE  در شرکت گاز برای پروژه های انرژی و نفت و گاز و پتروشیمی 

 اخذ گواهینامه دوره های ممیزی ISO در شرکت BRS 

 اخذ گواهینامه کارگاه طبقه بندی پیمانها براساس فیدیک در گروه مطالعات نظام پیمانکاری.

اخذ گواهینامه کارگاه انواع روشهای اجرای پروژه ها در گروه مطالعات نظام پیمانکاری.

 ارائه سیمنار درخصوص مقایسه پروژه های بیع متقابل (Buyback) و  مشارکت در تولید (production sharing)  در حوزه انرژی به خصوص نفت و گاز در دوره کارشناسی ارشد.

رزومه پویا نوجه دهی کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش مدیریت ساخت
0 دیدگاه