تقی قیصری

تقی قیصری کارشناس قرارداد های صنعتی و انتقال تکنولوژی و صادرت خدمات، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

تقی قیصری

کارشناس قرارداد های صنعتی و انتقال تکنولوژی و صادرت خدمات، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سوابق شغلی و فعالیتهای اجتماعی

مجری طرح استقرار طرح برون‌سپاری مجتمع گاز پارس جنوبی، کلینیک صنعت دانشگاه تبریز (94 تا کنون)
مطالعه و تدوین «تکنولوژی‌های صنعت بسته‌بندی در حوزه‌ی خشکبار و آجیل با رویکرد بین‌المللی» (1395)
مشاوره و تدوین برنامه‌ی استراتژیک انجمن خدمات مهندسی صنعتی آذربایجان شرقی (13922)، مشاوره و تدوین برنامه‌ی استراتژیک صادرات خدمات 
مهندسی -استانداری آذربایجان شرقی (1392)
 مشاوره و تدوین برنامه‌ی استراتژیک گروه بازرگانی آرتان (1391)
مشاوره و تدوین برنامه‌ی استراتژیک شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان (1391)
 تدوین برنامه‌ی استراتژیک مؤسسه‌ی آموزشی گلدیس (1391)
مشاوره، تدوین، و استقرار نظام مدیریت پروژه، سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی (86 تا 88)
مدرس دوره‌های مدیریتی (1377 تا حال)
عضو کمیته‌ی استراتژیک خوشه‌ی قطعات خودرو تبریز (86 تا 87)
عامل توسعه‌ی خوشه‌ی مبلمان تبریز (87 تا 91)
ناظر پروژه‌ی مطالعه‌ی عارضه‌یابی در خوشه‌ی لوازم خانگی تبریز (93)
ناظر پروژه‌ی استقرار سیستم آموزش‌های مهارتی در خوشه‌ی لوازم خانگی تبریز (93)
مدیرعامل شرکت سرمد تبریز (78 تا حال)


آموزش‌‌های تخصصی

دوره‌ی آموزشی توسعه‌ی شبکه‌های پیمان‌کاری فرعی (SPX یونیدو)، تهران، 1394
دوره‌ی بازآموزی مدرسان TQM، سازمان بهره‌وری آسیایی، May 2015، جمهوری فیجی
دوره‌ی آموزشی تخصصی مهندسی بسته‌بندی، قزوین، 1393
دوره‌ی آموزشی استقرار خوشه‌های کسب و کار، 88
دوره‌ی آموزشی تربیت ارزیاب EFQM، 88
دوره‌ی تربیت مدرس خوشه‌های صنعتی (TOT) تحت اعتبار UNIDO، 86
دوره‌ی آموزشی مدیریت استراتژیک، شرکت اطلس‌پود به مدت ۲ ماه (86)
کارگاه آموزشی مذاکرات بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی (سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی)، 86
کارگاه آموزشی تربیت CDA عامل توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی تحت اعتبار UNIDO، 85
ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کاربرد نرم‌افزار Comfar (وزارت صنایع)، 83
تربیت مدرس دوره‌‌های مدیریت کیفی یا Train of Trainer، (QMI)، 81
کارگاه آموزشی جذب سرمایه‌گذاری خارجی (وزارت اقتصاد و دارایی)، 81


سوابق تدریس و سخنرانی

آموزش‌های بلندمدت

تکنولوژی نوین اطلاعات، سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش‌های بازرگانی، کارشناسی ارشد MBA (85 تا 89)
e-commerce، مؤسسه‌ی NCC انگلستان، رشته‌ی IT، (83 تا 88)
Business Systems Analysis، مؤسسه‌ی NCC انگلستان، رشته‌ی IT، 83) تا 88)
Business Systems Design، مؤسسه‌ی NCC انگلستان، رشته‌ی IT، 83( تا 88)
استانداردهای بین‌المللی، رشته‌ی بازاریابی مرکز آموزش‌های بازرگانی، (81 تا 84)

دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت

ارائه‌ی کارگاه آموزشی «کارآفرینی آکادمیک» برای اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز، 1394
ارائه‌ی دوره‌ی آموزشی 4 روزه‌ی جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های بخش عمومی و دولتی (PPP) )شهرداری اورمیه) 1394
ارائه‌ی دوره‌ی آموزشی 5 روزه‌ی آشنایی با فرآیند و مهارت‌های R&D، فنون حل مسأله‌گشایی، 1394
کارگاه آموزشی یک روزه‌ی آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک بازار، سنندج )سخن‌ران) 1389،
ارزیابی عمل‌کرد، تصمیم¬گیری چندمتغیره، مدیریت مدیریت شرکت¬های نوپا، برنامه¬ریزی استراتژیک بازار، بازاریابی خدمات، 87 تا کنون

سمینار و سخن‌رانی

آشنایی با قانون کار و آیین دادرسی کار، کانون کارفرمایی آذربایجان شرقی )مدرس) 1394
اصول و مهارت‌های تدوین استانداردهای ملی، اداره‌ی کل استاندارد آذربایجان شرقی، 1393
سیستم مدیریت کیفی آزمایش‌گاه بر اساس استاندارد ایزو 17025، سال 1393
دوره‌ی عمومی و تکمیلی آشنایی با HSE و پیاده‌سازی آن در کارگاه‌های عمرانی و صنعتی، 1393
آشنایی با HSE و پیاده‌سازی آن در کارگاه‌های عمرانی و صنعتی، 1392
سمینار بازاریابی، تبریز )سخن‌ران)، 88
سمینار کارآفرینی و نوآوری، تبریز (سخن‌ران کلیدی و دبیر علمی)، 87
سمینار آشنایی با تکنیک‌های بازاریابی مدرن، تبریز، خرداد 86، )سخن‌ران کلیدی و دبیر علمی)86 
شرکت در روی‌دادهای بین‌المللی • اجلاس بین‌المللی UBCCE، عضو هیأت کانون عالی کارفرمایی ایران باکو، 86
اشتغال و کار شایسته، اجلاس آسیایی ILO نماینده‌ی کانون عالی کارفرمایی ایران، پکن، 86
اجلاس کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، اجلاس APO، ژاپن، 84


تألیف و ترجمه

تألیف

ریاست کمیسیون تدوین استاندارد ملی «برون‌سپاری» 1394
ریاست کمیسیون تدوین استاندارد ملی «مدیریت ارزش» 1394
ریاست کمیسیون تدوین استاندارد ملی «مدیریت پروژه» 1394
ریاست یا عضویت کمیسیون تدوین بیش از 120 عنوان استاندارد ملی
کتاب شیوه‌های حل اختلاف در قراردادهای مهندسی، تألیف، 1395
مقاله‌ی آشنایی با خوشه‌های صنعتی، (بررسی چالش‌های توسعه و بازاریابی) مجله‌ی چرخش، 1389
مقاله‌ی تحلیل مشکلات امور بازرگانی سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با استفاده از متدولوژی System dynamicss، فصل‌نامه‌ی مدیریت و توسعه، 1385
مقاله‌ی «استراتژی‌های بازاریابی صنایع مفتولی»، فصل‌نامه‌ی صنایع مفتولی، 1385
کتاب سیستم‌های اندازه‌گیری مکانیکی، تألیف، 1382

ترجمه 

مقاله‌ی «مسأله‌ای به نام چین» و اقتصاد جهانی، فصل‌نامه‌ی صنایع مفتولی، 1386
کتاب عصر گسست (اصول اقتصاد دانش‌بنیان)، پیتر دراکر (زیر چاپ)
کتاب مسائلی در ریاضیات عالی، 1388
کتاب آشنایی با مبانی ترمودینامیک کلاسیک، درس‌نامه‌ی دانشگاهی، 1377


عضویت در نهادها و مجامع تخصصی

عضو هیأت مدیره‌ی کانون کارفرمایی آذربایجان شرقی (1393 تا کنون)
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز (1394 تا کنون)
عضو هیأت مدیره‌ی انجمن خدمات مهندسی صنعتی استان (1378 تا حال)
عضو هیأت مدیره، و دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی استان (1387 تا حال)
عضو کارگروه صادرات غیرنفتی استان (1390 تا حال)
عضو کمیته‌ی کارآفرینی دانشگاه تبریز (1394 تا کنون)
عضو کمیته‌ی اجرایی منطقه‌ی ویژه‌ی فن‌آوری ربع رشیدی (1393 تا کنون)
عضو کمیته‌ی نانوفن‌آوری استان (1393 تا کنون)
مسؤول کمیته‌ی خدمات مهندسی نفت‌وگاز آذربایجان شرقی (1393 تا کنون)
عضو شورای فنی مرکز رشد دانشگاه تبریز (1394)
عضو کمیته‌ی کارآفرینی دانشگاه تبریز (1394)
عضو و نایب‌رئیس کمیته‌ی فنی متناظر ISO/TC 176 در مورد استانداردهای موتورهای درون‌سوز (1394 تا کنون)

رزومه جناب آقای تقی قیصری کارشناس قرارداد های صنعتی و انتقال تکنولوژی و صادرت خدمات، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
0 دیدگاه